Tamarynowa Osada w Krainie 100 Jezior

Pensjonat dla koni na pograniczu 2 Parków Krajobrazowych. Kraina 100 Jezior to krajobraz polodowcowy z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzecznymi i starorzeczami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi. Oferujemy profesjonalne układanie koni poparte dwudziestoparoletnim doświadczeniem. Dogodny dojazd z Poznania. Tel 691361314