REJSY KOŁOBRZEG - BORNHOLM

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska - armator statku JANTAR - od 1994 roku organizuje przybrzeżne rejsy wycieczkowe, rejsy międzynarodowe oraz morskie rejsy dla wędkarzy i płetwonurków. m/s JANTAR przez cały rok prowadzi pasażerską żeglugę międzynarodową pomiędzy polskim portem Kołobrzeg i duńskim Nekso na wyspie BORNHOLM. Oprócz rejsów zajmujemy się orgaznizacją konferencji, przyjęć okolicznościowych, bankietów i obsługą szkoleń połączonych z rejsem po morzu oraz atrakcyjnym programem zwiedzania BORNHOLMU.