Szprotawski Ośrodek Edukacji Przyrodniczej "BIRKUT"

Celem działalności Szprotawskiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „BIRKUT" jest; zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego, podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego, szerzenie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej w społeczeństwie, promowanie walorów turystycznych regionu, kształtowanie postaw i zachowań obywateli korzystnych dla środowiska naturalnego, wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystania zasobów naturalnych.