Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym chronimy różnorodność biologiczną, prowadzimy edukację proekologiczną i przyrodniczą, prezentujemy kolekcje roślin. W zakres działalności Działu Kolekcji i Terenów Zieleni Śląskiego Ogrodu Botanicznego wchodzą systematycznie realizowane od 4 lat działania związane z pracami rekultywacyjnymi odłogowanego przez 15 lat ugoru w celu poprawy struktury gleby