Wizy do Kazachstanu

Nasz biznes posiada miano Wizarussia i - jak widać po nazwie - zajmuje się zyskiwaniem wiz. Należałoby wszakże nadmienić, że nie organizujemy wiz tylko i wyłącznie do najbliższego kraju na wschód od Polski, czyli Rosji, albowiem to, czym jeszcze możemy się zająć to wizy do Kazachstanu i wizy na Białoruś. Ewidentnie zatem widzimy, że w sferze zainteresowania naszych działań znajduje się w zasadzie kierunek na wschód od naszego Państwa. Z drugiej strony nasza firma uznała za swój obowiązek zapewnienie pomocy cudzoziemcom, która to pomoc udzielana jest w zakresie zorganizowania niezbędnych pozwoleń włączając w nie przykładowo następującego rodzaju - karta pobytu dla cudzoziemca.